Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pravidla chování

Jako ve veškeré lidské komunikaci i u nás platí určitá pravidla. Chceme, aby se tu každý cítil příjemně. K navození důvěrné atmosféry tedy opravdu nepřispívají projevy jedinců co se chtějí jen hádat, urážet a vybíjet si vlastní neduhy na druhých. Takový člověk může být bez upozornění „vyhozen“ z místnosti viz. Černá listina. 
 
Za nevhodné chování uživatelů a porušování pravidel se považuje:
- tapetování ( zahlcení obrazovky textem)
- veškerá činnost uživatele, která je v rozporu s Listinou lidských práv a svobod, ústavou a zákony ČR (propagace rasismu a xenofobie, drog, dětská pornografie, zoofilie, atd.)
- veškerá činnost uživatele , která poškozuje, či může poškozovat, dobré jméno serveru Lide.cz nebo Seznam.cz, či server samotný
- nedrží-li se Smluvního ujednání, se kterým souhlasil při registraci
- nedrží-li se pravidel Lide.cz
- umísťování reklamy či jakýchkoli textů s podnětem k výdělku
- jakékoli komerční aktivity v rámci serveru Lide.cz či Sblog.cz (vyjma bazarových diskuzí a profilové služby "moje aukro")
- zakládání účtů, které poškozují již existující účty ( např. jana - hloupa_jana)
- zavádějících účtů (např.system, administrátor,helpdesk)
- vulgárních účtů
- klonování nicků (např. ArtOO - PiIkaMonika) ,kdy se malé "L" nahradí velkým "i" nebo „O“ nahradí „0“ a opačně. A to i názvy účtů ve tvaru domén či jejich zkomoleniny
- urážení, zesměšňování, zpochybňování či jiné nevhodné chování k administrátorům Lide.cz
- vulgární projevy v prostředí serveru Lide.cz (netýká se soukromé komunikace)
- obcházení udělené blokace
- jakákoliv manipulace se screenshoty (otisky obrazovky) systému Lide.cz
- jakékoliv svévolné zasažení do systému či manipulace se zdrojovým kódem
- uživateli je zakázáno používat ikonek ani napodobenin administrátorů serveru Lidé.cz 
 
Pokyny administrativy jsou nadřazeny pravidlům Lide.cz.
Uživatel je povinen dbát pokynů administrativy.
 

CHAT
 

Uživatel může být odstraněn z místnosti, případně z chatu:- bude-li tzv. tapetovat v místnostech
- bude-li vulgární v místnostech
- bude-li obtěžovat sexem v místnostech, které nemají sexuální tématiku
- bude-li rozesílat nevyžádané reklamy po místnostech (včetně reklamy na vlastní blog či profil)
- přišel-li se do místnosti prokazatelně hádat a kazit atmosféru svými negativními výroky proti tématu místnosti (např. výroky typu „Koně patří do salámu“ v místnosti s koňskou tématikou, nebo „Všichni jste tupí fanatici“ v místnosti Křesťanství, apod.)

IP adresa bude zablokována v případě:
- bude-li uživatel tzv. tapetovat v místnostech (až 14 dní)
- bude-li uživatel extrémně vulgární v místnostech (až 14 dní)
- bude-li uživatel obtěžovat sexem v místnostech, které nemají sexuální tématiku (až 14 dní)
- založí-li uživatel místnost, která není v souladu s pravidly serveru Lide.cz (až 30 dní)
- bude-li na serveru Lide.cz rozesílat nevyžádané reklamy po místnostech (až 30 dní)
- vyd
ává-li se uživatel za administrátora Lide.cz (60 dní)
- bude-li uživatel slovně napadat, jak vulgarismy tak jinými urážlivými pojmy, administrátory serveru Lide.cz (až 30 dní)
- zjistí-li administrátor, že uživatel používá online více než 2 nicky v jedné místnosti, která usiluje o ustálení, nebo které padají nachatované hodiny nebezpečně k limitu (až 30 dní)
- zjistí-li administrátor, že uživatel používá programy a makra, které uměle chatují čas v místnosti (až 30 dní)
- pakliže uživatel opakovaně vydává fotografie jiných uživatelů za svoje nebo se vydává za jiné osoby, čímž tyto osoby poškozuje (až 60 dní)
- že se uživatel přišel do místnosti prokazatelně hádat a kazit atmosféru svými čistě negativními výroky proti tématu místnosti (např. výroky typu „Koně patří do salámu“ v místnosti s koňskou tématikou, nebo „Všichni jste tupí fanatici“ v místnosti Křesťanství, apod.) (až 30 dní)
- zneužití funkce Stálého správce nebo Dočasného správce (až 30 dní)

Odblokování IP adresy:
- o tomto rozhoduje pouze administrátor, který IP adresu zablokoval
- je-li blokace závažná či opakovaná, administrátor má právo nechat IP adresu zablokovanou i na dobu několika měsíců, případně na trvalo

Porušení pravidel stálého či dočasného správce:
Funkce správce může být odebrána za následující přestupky:
- bezdůvodné vykopnutí uživatele z místnosti
- opakované oprávněné kopání bez vypsání důvodu
- vulgarity
- tapetování 
- neschopnost udržet v místnosti pořádek
- nečinnost při porušování pravidel v místnosti

Účet na Lide.cz bude zablokován v případě:
- opakovaného porušování pravidel Lide.cz
- neuposlechnutí administrátora po opakovaném odblokování IP adresy
- že uživatel bude poškozovat server Lide.cz (například lákání hesel, pokus o nabourání do systému, rozesílání adres, jenž vynutí kolaps PC, atd.)